Parochiehuis

Parochiehuis en Gezellenhuis

 

Parochiehuis
Het parochiehuis wordt een maal per week gebruikt voor de repetitie van het Caeciliakoor. Daarnaast kan het gebouw gehuurd worden voor vergaderingen e.d.

Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 020-4961320
 
Interkerkelijk Stencilbureau
In het Gezellenhuis is ook het Interkerkelijk Stencilbureau gevestigd. Het Interkerkelijk Stencilbureau is een initiatief van de Raad van Kerken, een van de oudste activiteiten van de Raad van Kerken. Hier wordt alles gedrukt en worden stukken gekopieerd voor de beide kerken.