Kerkhof algemene informatie

KERKHOF ST. URBANUS GELOOFSGEMEENSCHAP OUDERKERK AAN DE AMSTEL
De r.k. geloofsgemeenschap van Ouderkerk aan de Amstel heeft een eigen kerkhof, gelegen naast het kerkgebouw. Het kerkhof ligt in een groene omgeving. Het kent algemene graven, familiegraven, een kindermonument en in de toekomst een urnenwand.

Reserveren van een graf
Het komt steeds vaker voor dat mensen de beheerders van onze begraafplaats benaderen met de vraag of men nu al een graf kan kopen op ons mooie kerkhof. Zij willen op een speciale plek op de begraafplaats begraven worden en dit plekje middels de aankoop van een graf alvast reserveren.

Wij bieden de mogelijkheid tot reserveren. Degene die de reservering op zijn/haar naam laat zetten wordt rechthebbende van het graf. Deze rechthebbende heeft daarmee het uitsluitend recht om bepaalde personen te laten begraven in het graf. Wij spreken hierbij over een familiegraf. In een familiegraf kunnen 2 kisten ter aarde gesteld worden.

Vroeger werd vaak gesproken over eigendomsrechten maar feitelijk krijgt de rechthebbende de grond niet in eigendom.  De reservering is voor een bepaalde tijd waarvoor de rechthebbende ook een betaling voor maakt. Grafrechten voor de graven worden uitgegeven voor de wettelijke termijn van twintig jaar. Deze tijd gaat in op het moment dat het graf gebruikt wordt.

De rechthebbende heeft naast bovengenoemde rechten meestal ook enkele plichten. Daarvan zijn de betalingsverplichtingen in verband met de verkregen gebruiksrechten en de onderhoudsverplichting de belangrijkste. Onderhoud wordt uitbesteed aan de beheerder van de begraafplaats.
De rechthebbende kan overigens niet zomaar doen en laten met het graf wat hij wil. Hij is gebonden aan bepaalde wettelijke regelingen en aan de verordening of het reglement van de begraafplaats.

Heeft u interesse om een graf te reserveren, neem dan contact op met Paul Liesker of Simon Paul via het secretariaat (020-4961320).

Begraven
Aan het begraven of bijzetten van een overledene zijn kosten verbonden. Deze kosten houden verband met het openen en sluiten van een graf, onderhoud, verlofvergunning, monument enz.
De kosten van de begrafenis  of bijzetting zelf worden door de uitvaartondernemer doorberekend. Andere kosten komen afhankelijk van de duur en soort graf in een later stadium.

 

KERKHOFTARIEVEN
Voor informatie over de kosten verwijzen wij u naar het overzicht dat u kunt downloaden via deze link.
Ook kunt contact hierover opnemen methet secretariaat (020-4961320).

 

Maten grafmonumenten
Een liggende steen (familiegraf) mag maximaal 1.90 m lang en 0.90 m breed zijn.

Een staande steen (algemeen graf) mag maximaal 1 m hoog zijn. Vooruitgifte van een graf is beperkt mogelijk, tarief op aanvraag.

Algemene voorschriften

Binnen zes maanden na de begrafenis dient een gedenkteken te worden geplaatst dan wel de belettering zijn aangepast.
Een familiegraf mag maximaal 1.90 m. lang en 0.90 m. breed zijn.
Op een algemeen graf mag de eerste steen een staande zijn van maximaal 1 m. hoog. Ook een lessenaar model is toegestaan. De volgende stenen op   een algemeen graf zijn altijd lessenaar modellen.
Vooruitgifte van een graf is beperkt mogelijk, tarief op aanvraag.
N.B. Niet-parochianen kunnen uitsluitend op ons kerkhof worden begraven  indien het bijzetting in een familiegraf betreft, en er voldoende plaats is in het betreffende graf.

*1) vanaf 1 januari 2010 niet meer mogelijk voor nieuwe graven