Regiovorming

Organisatie van de RK parochie Amstelland

Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de RK Parochie Amstelland. Deze parochie kent meerdere geloofsgemeenschappen, vele werkgroepen en wordt bestuurd door een overkoepelend parochiebestuur.
De andere geloofsgemeenschappen zijn:

  • De Goede Herder
  • Heilige Geest
  • Titus Brandsma
  • H. Urbanus te Bovenkerk en
  • H. Augustinus

De RK parchie Amstelland is bereikbaar:

dagelijks bestuur
voorzitter: pastoor Tom Buitendijk OCarm.
plaatsvervangend voorzitter: pater Ambro Bakker s.m.a.
vicevoorzitter: de heer Ad Verkleij
secretaris: de heer Hans ten Rouwelaar
penningmeester: de heer Ralph Ferouge
lid: de heer Guido Smit


De geloofsgemeenschap Urbanus Ouderkerk heeft geen locatieraad maar nog een parochiebestuur.