Oecumene R.v.Kerken

Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband tussen de Rooms-Katholieke Parochie en de Protestante Gemeente van Ouderkerk aan de Amstel. Deze gezamenlijke website van Urbanus en Amstelkerk is een initiatief van deze Raad en wordt door deze Raad beheerd. Regelmatig worden er gezamenlijke gebedsvieringen georganiseerd, zoals de Oecumenisch Gebedsviering voor de Eenheid van de Christenen in januari, de Oecumenische Gezinsdienst in juni, de Vredeszondag in september. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder gezamenlijke vieringen en activiteiten in de Veertigdagentijd en de Bijbelwerkplaats.  

Voor een overzicht van nieuws en activiteiten kunt u terecht op de homepage: www.kerkenouderkerk.nl

Bijbelwerkplaats

De bijbelwerkplaats is een project waarvan het initiatief ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk (samenwerkend in de Raad van Kerken) , maar staat uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.
We praten met elkaar over de bijbel. Heeft deze ons nog iets te zeggen in deze tijd? Geeft de bijbel antwoord op vragen, die bij ons opkomen als we naar het journaal kijken? Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen. Je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten.
Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren en ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam "werkplaats" geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeelten.
De werkplaats is elke tweede dinsdag van de maand geopend van 20-22 uur en vindt plaats in de Amstelstroom van september t/m mei. Aanmelding vooraf is niet nodig, U kunt zomaar komen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Op de website van de Amstelkerk, onder het kopje "activiteiten" kunt u alle recente informatie over de Bijbelwerkplaats vinden en kan het werkmateriaal gedownload worden.

Plaats: Gebouw Amstelstroom, Kerkstraat 12, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Informatie:
Dominee Benedikte Bos 
Adri Burger- de Geus
020-4968371/06-20973682
a.burger-degeus@planet.nl


Moment van stilte en rust midden in de week: ochtengebed

Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er vanaf nu iedere woensdagmorgen in onze kerken een moment voor u speciaal. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen:

Er is slechts één moment in de tijd waarop het essentieel is te ontwaken,
Dat moment is nu.
Hoe verlang ik te zien
Tussen de morgenbloemen
Het gelaat van de Vriend.
Ik zocht mijn ziel en mijn ziel kon ik niet zien.
Ik zocht mijn God en God ontweek mij.
Ik zocht mijn naaste en vond hen alle drie.


Stilte, branden van wierook, aansteken van de Paaskaars, gebeden en Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal beleven.

'Voor wie geïnteresseerd is in stilte en mediatie bevelen we twee boeiende websites aan: www.stilte.org en www.pkn.nl/vacare .?
Vanaf 8.30 uur is de deur van de kerk open, klokslag 8.45 uur begint het ochtendgebed, dat ongeveer een kwartier duurt, tot 09.00 uur. Afwisselend is het in de Amstelkerk en de Urbanuskerk:
- de oneven maanden in de Amstelkerk (hoofdingang),
- de even maanden, in de Urbanuskerk (via de Mariakapel).
Wees welkom, probeer het eens, maak een klein gaatje in de week vrij, vlak voordat je naar je werk gaat, of nadat je de kinderen naar school hebt gebracht.
Dit is een initiatief van de Raad van Kerken Ouderkerk, gedragen door diaken Eugène Brussee en dominee Benedikte Bos die zullen voorgaan in deze ochtendgebeden.

Informatie:
Urbanusparochie@xs4all.nl
of diaken Brussee: 020-4961320


Op Adem Komen: Meditatieve woensdagavonden in Ouderkerk aan de Amstel

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.
Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om in verbinding met je hart en verlangen, tot verstilling, concentratie en aandacht te komen. De ademhaling en de aandacht voor je lichaam is daarin het uitgangspunt. Meditatie is de kunst aandachtig te zijn (‘mindfullness’). Het is niet zozeer een techniek, maar een manier van in het leven staan.
Algemeen bekend is dat verschillende Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Daarvan kunnen we veel leren. Maar minder bekend is dat ook juist de christelijke traditie op dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse vormen van meditatie beziggehouden. Het is boeiend beide met elkaar te vergelijken en te verbinden. Mediteren kun je leren.
Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt. De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.

Informatie:
Dominee Benedikte Bos 
Adri Burger- de Geus
020-4968371/06-20973682
a.burger-degeus@planet.nl