Oecumenisch ochtendgebed in Ouderkerk aan de Amstel

Oecumenisch ochtendgebed op de woensdagochtend

Iedere woensdagochtend van 8:45 - 9:00 uur door het jaar heen.
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte van het bestaan, midden in ons mooie dorp en ons leven, is er iedere woensdagmorgen afwisselend in onze kerken een speciaal moment voor u/jou. Tijd en ruimte om te leven, om te ademen, om tot jezelf, de ander en God te komen:

Stilte, het branden van wierook, het aansteken van de Paaskaars, in gebed, een Schriftlezing, zingen van een Taizé-lied, moment van inkeer en verstilling en zegen, zo ongeveer is de vorm van dit moment van stilte en inkeer. De vorm is geënt op het traditionele getijdengebed van onze kerk, maar tegelijkertijd zo open mogelijk gemaakt naar onze tijd toe. We hopen dat ieder dit op zijn of haar eigen wijze zal beleven. Wees welkom, opgave is niet nodig.

Vanaf 8:30 uur is de deur van de kerk open, om klokslag 8:45 uur begint het ochtendgebed.

Plaats:  De Amstelkerk (oneven maanden)
            De St. Urbanuskerk, ingang via de Mariakapel (even maanden, )

Dit is een initiatief van de Raad van Kerken Ouderkerk.

Informatie: Dianne Bruning, 020-4961006, dianne.bruning@gmail.com