Nieuwe richtlijnen

Vanuit de overheid en vanuit ons bisdom is de richtlijn uitgegaan dat het aantal kerkgangers in alle parochies van ons bisdom voorlopig gemaximeerd wordt tot 30 personen.  Dit na het overleg van minister Grapperhaus met kerkelijke koepelorganisaties, waarvan de uitkomst integraal is overgenomen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze maatregel gaat per direct in. Zaterdag al was door het bisdom al een dringend advies uitgebracht om specifiek in onze regio het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30; dit na een 

Vanuit de overheid en vanuit ons bisdom is de richtlijn uitgegaan dat het aantal kerkgangers in alle parochies van ons bisdom voorlopig gemaximeerd wordt tot 30 personen.  Dit na het overleg van minister Grapperhaus met kerkelijke koepelorganisaties, waarvan de uitkomst integraal is overgenomen door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze maatregel gaat per direct in. Zaterdag al was door het bisdom al een dringend advies uitgebracht om specifiek in onze regio het aantal kerkgangers terug te brengen tot 30; dit na een brief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gezien het feit dat onze parochie zich in één van de grootste brandhaarden van het virus bevindt en de besmettingen blijven stijgen. Het maximum aantal van 30 kerkgangers is exclusief voorgangers, lectoren, organisten en zangers. Er wordt momenteel overlegd over de mogelijkheden voorlopig weer een viering online te streamen. Op dit moment is nog onduidelijk of dat lukt. Daarom het advies om de actuele stand van zaken te volgen via de websites van de parochie, waar zoveel mogelijk het laatste nieuws geplaatst zal worden.

Voor nu betekent dat, dat mensen zich ook in Ouderkerk moeten aanmelden voor de viering van zondag. Komende zondag, 11 oktober, is er een Eucharistieviering met als voorganger pastor van Tillo en met zang van leden van het koor de Duif. U kunt zich aanmelden via de mail aan via een mail aan het secretariaat van de Urbanuskerk: urbanusparochie@xs4all.nl of telefonisch (liefst op woensdagochtend of donderdagochtend); (020) 4961320.