Parochieblad

Uw parochieblad altijd bij de hand

Op deze pagina kunt u uw laatste parochieblad en alle eerdere uitgaven nog even nalezen.
Zie onderstaande links.

Kopij parochieblad

Kopij voor ons parochieblad De Brug of het Bruggetje graag in de brievenbus van de parochie: Rondehoep Oost 31.
Het liefst per mail aanleveren op adres: redactieurbanusouderkerk@gmail.com

Parochiebladen en Nieuws

  "De Brug"
  St. Urbanus Parochieblad
 

  "Bruggetjes"
 
Tweewekelijkse informatie
   van de St. Urbanus parochie

  "Spirit"
  Parochieblad voor 
  RK Amstelland

 


Klik op bovenstaande links om het parochieblad van de betreffende maand te openen.

Uit het archief september 2005:

Waar komt de naam van ons parochieblad ‘De Brug’ vandaan?

"Ons parochieblad wil een verbinding zijn tussen (zijn tussen) het kerkelijk gebeuren, het wel en wee van het kerkbestuur, de belangrijkste nieuwtjes, geboorten, overlijden, doop, nieuws uit de werkgroepen, de regio, het bisdom enz. en de lezers. We willen graag een ‘brug’ slaan en zijn tussen kerkelijk gebeuren en de mensen voor wie wij kerk willen zijn: de geloofsgemeenschap van de katholieke Sint Urbanusparochie hier in Ouderkerk. Wij hopen dat het nog lang zo mag blijven en dat u veel nieuws in ‘De Brug’ mag lezen om zodoende ook ‘een brug te slaan’ tussen oude en nieuwe tijden, tussen oude en nieuwe opvattingen, tussen bestaande tegenstellingen: écht om te over-bruggen."