Secretariaat

Secretariaat St. Urbanus geloofsgemeenschap

Voor alles wat van belang is voor de parochieadministratie kunt u terecht bij het secretariaat. Dus: laat u kennen wanneer u nieuw bent in de parochie, wanneer u een bezoekje wilt ontvangen van iemand uit de parochie, geboorte, trouwen, adreswijzigingen, wanneer u de communie thuis wilt ontvangen, intenties wilt opgeven, vragen of berichten enz.

Het secretariaat is open:
 
woensdagochtend:      9.00 tot 12.00 uur
donderdagochtend:     9.00 tot 11.30 uur
 

- Mocht er niemand op het secretariaat noch de pastorie aanwezig zijn, dan kan er een boodschap worden ingesproken  op het antwoordapparaat, 020-4961320.

- Stelt u een afspraak met een pastor op prijs, dan kan dit via pastor-diaken Brussee: tel:020-4961320.

- Bij een overlijden is het belangrijk om in een dergelijke situatie zo spoedig mogelijk het secretariaat of parochie-coördinator Yvette Saan (06-14181919) daarvan in kennis te stellen. In overleg met de uitvaartverzorgers worden vervolgens nadere afspraken gemaakt.

Voor de toediening van het Sacrament van de ziekenzalving kan men contact opnemen via het secretariaat/pastor-diaken Brussee (020-4961320)