Wat is Diaconie?

Diaconie algemeen

Diaconie omvat allerlei manieren waarop groepen christenen (waaronder parochies) zich solidair betonen met mensen in nood en/of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Het evangelie inspireert gelovigen tot maatschappelijke inzet. Zij laten zich leiden door Jezus die in Mattheus 25 (vs 40) zegt: "Wat je aan de minste der mijnen gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan." Vanuit die gedachte willen gelovigen zich bekommeren om mensen in nood: dichtbij en veraf.

In de St. Urbanusparochie omvat de diaconie de Bezoekersgroep die ouderen, zieken en eenzamen mensen bezoeken, thuis, in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Voor meer informatie: zie onder bezoekgroep

Ook de PCI, de Parochiële caritas, valt onder de Diaconie. Voor meer informatie hierover : zie PCI