Wat is Catechese?

Catechese algemeen en catechese rond de sacramenten
 

Doel van Catechese:

De Schrift en de Traditie zo levend maken dat ze werkelijk een leidraad kunnen zijn in het handelen van de kerk ten dienste van de mensen en de menselijkheid, zowel in het persoonlijk leven als in het leven van de parochiegemeenschap. Trefwoorden hierbij zijn: dialoog, geloofscommunicatie, kritische bezinning, gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In de parochiegemeenschap zijn de volgende vormen van catechese. In de eerste plaats rond de sacramenten, maar ook catechese ten behoeve van geloofsverdieping:

 • Doopgesprekken: 2 bijeenkomsten o.l.v. de pastores in de regio Amstelland. Regionaal zal dit in 2010 geschieden met meerdere ouders tegelijk. Bij opgave ontvangt u de informatie hierover.
 • Communiecatechese: 10 bijeenkomsten voor de kinderen en vier voor de ouders door de werkgroep in samenwerking met diaken Brussee. (e.brussee@rkamstelland.nl)
 • Vomselcatechese: regionaal
 • Huwelijkscatechese: 4 a`5 bijeenkomsten met de aanstaande bruidsparen o.l.v. diaken Brussee: 020 4961320
 • Bijbelwerkplaats: maandelijks in de pastorie op de 2e dinsdag van de maand 's avonds van 20.00-22.00 uur in de Cuyperskamer o.l.v. Ds Jos de Heer
 • Twee maal per jaar bezoekt de katholieke basisschool 't de vormen wordt beknopt beschreven hoe hier binnen de Urbanusparochie mee wordt omgegaan.
  (klik hiervoor op het navigatie-menu Catechese en vervolgens het onderwerp.)

   

  Voor het sacrament van de biecht kan men rechtstreeks contact opnemen met de regioleider pastoor Buitendijk: 020-6416301 of indien gewenst voor of na de Eucharistie met de dienstdoende priester