Christus Koning 23 november

In het feest van Christus Koning staat het koningschap van Jezus centraal, die op een geheel andere manier koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. In de minsten van de mensen is het Christus zelf die aanwezig is. “Ik had honger, en je hebt me te eten gegeven…” Het gaat om barmhartigheid. Jezus roept daartoe op. Wij worden daar ook nu toe uitgenodigd.