Eerste Communie

Eerste Communie

Jaarlijks worden de (opgegeven) kinderen van groep 4 van de basisschool voorbereid op hun Eerste Communie. De kinderen komen acht keer bij elkaar in de pastorie om op een didactisch en theologisch goede wijze voorbereid te worden op hun 1e Communie, vertrouwd te raken met God, om te (leren) bidden en verhalen over Jezus te horen. Het project dat gehanteerd wordt is "Door de poort". Daarnaast worden er 2 middagen besteed aan uitleg rond de Eucharistie. Ook worden de communicantjes rondgeleid in de kerk en is er een bezoek aan bakker Out om samen brood te bakken. De ouders of verzorgers worden bij het 1e communieproject betrokken door deelname aan de vier ouderavonden. Ouders worden ook betrokken bij de voorbereiding op de viering en het versieren van de kerk. Na de communieviering volgt een evaluatieavond voor de ouders onder het genot van een drankje en een hapje en worden de foto's bekeken. Ook voor de kinderen is er meteen na hun 1e Communie een evaluatiemiddag.

Eerste Communie

De viering van de Eerste Communie vindt plaats op 14 mei tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur.
Voor de Eerste Communie van 2018 kunt u zich  opgeven bij:

Pastor-diaken Eugène Brussee Rondehoep Oost 31 (pastorie) tel: 4961320 of mevr .Isabel dos Santos  tel: 6169393

Onder vermelding van:

Achternaam: ........................................

Voornaam kind: ...................................

Adres: ..................................................

Tel: .......................................................

E-mail adres .............................................

Gebruik hiervoor het contactformulier van onze website of stuur een email naar urbanusparochie@xs4all.nl