Vormsel

Vormselcatechese

 

Algemeen
Het vormsel behoort evenals de doop tot de initiatiesacramenten. Het sacrament van het vormsel is een versterking (confirmatio) van de doop. Kenmerkend voor het Vormsel is de gave van de heilige Geest. Dankzij deze gave kan men getuigen van het geloof. Het volledige lidmaatschap van de kerk is hiermee een feit. Evenals het doopsel kent het vormsel tekenen. De vormseltekenen bestaan uit handoplegging en kruisteken met chrisma (gewijde olie) door de vormheer, over het algemeen de bisschop. Zalving met olie is een oeroud gebruik en is geneeskrachtig en verzachtend. Door de zalving ontvangen de vormelingen Christus' Geest en de zalving verwijst naar de Gezalfde bij uitstek: Christus. De zalving gaat vergezeld door de handoplegging: een persoonlijke handoplegging en een gezamenlijke handoplegging. Het gebruik om de Geest mee te delen door handoplegging is al oud, getuige de Handelingen van de apostelen. Het gebaar van de handoplegging drukt ook bescherming uit.

Rond de overgang naar het voortgezet onderwijs verandert er veel en wordt er veel van jonge mensen gevraagd en verwacht. Geloof en geloven zijn in deze tijd geen vanzelfsprekendheden meer, maar een bewuste, persoonlijke keuze. De geloofsgemeenschap zegt: we willen met jou meelopen op jouw levensweg. We kunnen veel van elkaar leren. Aan het einde van het project kan er door de vormelingen gekozen worden om het sacrament van het Vormsel wel of niet te ontvangen.

Het sacrament van het Vormsel wordt sinds 2007 regionaal toegediend en ook de voorbereiding hierop gebeurt indien mogelijk in regionaal verband. De leeftijdsgrens is niet meer 13 jaar (brugklas), maar wordt toegediend op de leeftijd van minimaal 14 jaar, 15/16 jaar en eventueel ouder. Als methode wordt het missionaire project "In vuur en vlam"gebruikt, ontwikkeld dor het bisdom Rotterdam.

Voor het vormsel dat in juni 2015 zal plaatvinden, kan men zich opgeven bij pastoor T. Buitendijk: tom.buitendijk@hetnet.nl of 020-6416301