Huwelijkscatechese

Huwelijkscatechese

Deze catechese is speciaal bedoeld voor mensen die zich hebben voorgenomen in het huwelijk te treden en hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen. De huwelijkscatechese bestaat uit een aantal gesprekken. Bij meerdere bruidsparen wordt de catechese hieromtrent gezamenlijk gegeven.

Ons bisdom kent ook een centrum voor Huwelijk en Gezin: Hoeksteen. De website www.hoeksteen.org richt zich op jongeren, trouwlustigen, jonggehuwden en gezinnen.

Men kan zich voor een voorgenomen huwelijk in Ouderkerk en Amstelland wenden tot pastor-diaken Brussee: 020-4961320 of e.brussee@rkamstelland.nl