Bijbelwerkplaats

Bijbelwerkplaats

De bijbelwerkplaats is een project waarvan het initiatief ligt bij de protestantse en de katholieke kerk van Ouderkerk (samenwerkend in de Raad van Kerken) , maar staat uitdrukkelijk open voor alle belangstellenden.

We praten met elkaar over de bijbel. Heeft deze ons nog iets te zeggen in deze tijd? Geeft de bijbel antwoord op vragen, die bij ons opkomen als we naar het journaal kijken? Kan iemand mij helpen om de bijbel beter te begrijpen? Immers de bijbel is niet makkelijk zomaar te begrijpen. Je moet wel iets van culturele en historische achtergronden weten.
 
Daarom is er deze werkplaats om met elkaar, jongeren en ouderen, dit boeiende boek te gaan exploreren. Met de naam "werkplaats" geven we de werkwijze en sfeer aan. Zoals in een workshop word je uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de gepresenteerde tekstgedeelten.
 
De werkplaats is elke tweede dinsdagavond van de maand geopend. van 20.00-22.00 uur in de Cuyoperskamer van de pastorie. Aanmelding vooraf is niet nodig, u kunt zomaar komen en er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Op de website van de Amstelkerk, onder het kopje "activiteiten" kunt u alle recente informatie over de Bijbelwerkplaats vinden en kan het werkmateriaal gedownload worden.
 
Plaats: Pastorie Urbanuskerk, Rondehoep Oost 31
Informatie: Ds. Jos de Heer josdheer@hetnet.nl