Financien

Financiën


Rekeningnummers Urbanusparochie

Rabobank Ouder-Amstel rekening nummer:  NL61 RABO 0351 8018 55
ING Bank rekening nummer: NL47 INGB 0006 2598 45
t.n.v. Urbanus-Parochie Bestuur Ouderkerk ad Amstel.

Rekeningnummers Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel

Rabobank Ouder-Amstel rekening nummer: NL86 RABO 0351 8218 72
t.n.v. Stichting Urbanus Ouderkerk a/d Amstel
 
Rekeningnummers Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk a/d Amstel
 
Rabobank Ouder-Amstel rekening nummer: NL42 RABO 0300 5897 86
t.n.v. Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk a/d Amstel
 
Kerkbalans 2014
Eind december staan we weer bijna aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden. 
Ook het bestuur van de Urbanusparochie waarvan u lid bent, hoopt dat. Van 12 t/m 26 januari 2014, worden de parochianen benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2014 Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze parochie. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze
kerk is van blijvende waarde.
® De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.
®De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
®De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.
 
 Kerkbalans: wat is de kerk u waard?