Koor Caecilia

Liturgisch beleid: sinds enkele jaren is er een korenplan.

De zondagen worden verdeeld over de diverse koren: het Caeciliakoor, koor Elckerlyc en kinderkoor 't Kwetternest en op één zondag per maand is er samenzang.
In het parochieblad kunt u vinden op welke data welk koor zal zingen.
In de maanden met een 5de zondag is er een eventuele mogelijkheid voor een gastkoor om de Eucharistie op te luisteren.

Parochieel Gemengd koor St. Caecilia

Het koor staat onder leiding van dirigent Laurens de Boer en stelt zich tot taak om ang te komen wordt er wekelijks gerepeteerd.
De repetitie wordt gehouden op dinsdagochtend van 10:00 uur tot 12:15 uur in het Parochiehuis, Achterdijk 3, Ouderkerk aan de Amstel.
Komt u gerust eens een repetitie meemaken.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de bestuursleden.
De contactpersoon is Dhr. W. Compier 020 - 4963146.

Het Caeciliakoor kan alle 'stemmen' erbij gebruiken, nieuwe leden dus, of je nu sopraan, alt, tenor of bas bent. En weet je niet over welke stem je beschikt dan kan dit zeer deskundig beoordeeld worden door dirigent/pianist Laurens de Boer.
Kijk ook even bij de pagina's van het koor Elckerlyck kinderkoor 't Kwetternest en lees hoe Laurens de Boer zelf denk over zingen en muziek maken.
 
Repetities: Het Caeciliakoor repeteert iedere dinsdagochtend in de kosterswoning (naast het kerkhof) en wel van 10:00 uur tot 12:15.
 

Verhaal over de heilige Caecilia

De heilige Caecilia van Rome leefde in de derde eeuw na Christus. Zij was een rijke vrouw en trouwe volgelinge van Jezus. Caecilia kon erg mooi zingen en hield van muziek en kunst. Caecilia trouwde met Valerianus, een man die niet in Jezus geloofde. Hij hield zoveel van haar en was zo onder de indruk van haar geloof, dat hij zich door paus Urbanus liet dopen. Ook zijn broer Tiburcius liet zich dopen. Vanaf dat moment zetten Caecilia en de twee mannen zich in voor andere mensen. Zij hielpen de armen en verzorgden de begrafenissen voor de gemartelde christenen. Het christendom was namelijk verboden en geloven mocht niet in het openbaar. De twee broers werden om hun geloof ter dood gebracht. Ook Caecilia moest haar geloof afzweren of zou ook ter dood worden gebracht. Zij wilde echter blijven geloven in Jezus en werd ter dood veroordeeld. Zij stierf een gruwelijke marteldood en werd begraven in de Sint Callixtus-catacombe naast een graf van de paus. Later is haar lichaam overgebracht naar een kerk in Rome die naar haar vernoemd is. Omdat ze mooi kon zingen en vele instrumenten bespeelde, is de heilige Caecilia de patroonheilige van de kerkmuziek en muzikanten geworden. Meestal staat de H. Caecilia afgebeeld bij of achter een orgel. Zo ook in onze mooie Urbanuskerk en wel in het fraai gerestaureerde roosvenster boven het eveneens gerestaureerde Vollebregtorgel. Dit orgel werd in het verleden bekroond met een beeld van de H. Caecilia, maar daardoor viel de afbeelding in het roosvenster weg. Zodoende heeft het beeld een ander plekje gekregen in de kerk.