Stichting Urbanus

Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

 

Lees alles over activiteiten en acties betreffende de stichting op de speciale website:

www.behoudurbanusouderkerk.nl

 

Stichting Urbanus is opgericht bij notariële akte op 20 januari 2004

Statutaire zetel Ouder-Amstel
Postadres: Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Kamer van koophandel Amsterdam registratie nummer: 34201
 
Rabobank Abcoude Ouder-Amstel rekening nummer: NL86 RABO 0351 8218 72
 
Doel van de Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel
Het doel van de stichting staat in de statuten omschreven als:
 
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
 
 1. Het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit achttienhonderd zeven en zestig daterende Cuypers kerk van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel;
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het onderzoeken en aandragen van mogelijkheden tot financiering van de restauratie;
  • het in brede kring wekken van belangstelling voor de restauratie;
  • het in brede kring werven van financi?le middelen die een bijdrage leveren tot de restauratie.
 
 
Bestuur van de Stichting
 
 • Carla Boersma
 • Jan de Lange
 • Paul Theeuwes