Stichting Vollebregt

Dank aan RABO Club Fonds

Dit jaar heeft onze stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk meegedaan aan de jaarlijkse actie van het RABO Club Fonds. Onze donateurs en andere bezoekers van onze concerten en sympathisanten konden hun stemmen uitbrengen op hun favorieten. Dankzij uw steun ontvangt onze stichting €918,53. We zijn het RABO club Fonds en u heel dankbaar voor deze donatie en hopen een volgend keer ook weer op uw steun te mogen rekenen.
 

Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk aan de Amstel

Opgericht bij notariële akte op 20 januari 2004.
Statutaire zetel Ouder-Amstel.
Postadres: Prinses Margrietlaan 3, 1191 BW Ouderkerk aan de Amstel.
Kamer van koophandel Amsterdam registratie nummer: 34201338.
RSIN/Fiscaal nummer: 8158.14.288.
Rabobank Amstel en Vecht rekening nummer: NL42 RABO 0300 5897 86
 

Doel van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Het doel van de stichting staat in de statuten omschreven als:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van de restauratie en het behoud van het uit achttienhonderd acht en zeventig daterende Vollebregt orgel van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel;
    en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    • het onderzoeken en aandragen van mogelijkheden tot financiering van de restauratie;
    • het in brede kring wekken van belangstelling voor de restauratie;
    • het in brede kring werven van financiële middelen die een bijdrage leveren tot de restauratie.

Hiertoe worden initiatieven genomen om een breder cultureel gebruik van dit unieke monument te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van Lunchtijd en Zondagmiddag Concerten. De concerten worden uitgevoerd door professionele musici in de monumentale St. Urbanuskerk. De organisatie gebeurt door vrijwilligers.

De Stichting vraagt geen vaste toegangsprijs omdat zij de concerten voor iedereen toegankelijk wil houden. Voor de kosten van de concerten en de gebruikskosten van kerk en orgel rekenen wij op uw gift bij de collecte na afloop van elk concert.
Voor de concertagenda en informatie over de programma’s verwijzen wij u naar de webpagina Concerten. Zie https://www.kerkenouderkerk.nl/web/node/72.

Giften en Donaties

U kunt ook meehelpen het culturele erfgoed in stand te houden door een bijdrage over te maken op: bankrekening NL 42 RABO 0300 5897 86 van de Stichting Vollebregt Orgel Ouderkerk.

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw gift fiscaal voordelig aftrekbaar is.

 

 

 

Over het Vollebregt Orgel

Het fraaie orgel in Ouderkerk aan de Amstel is gemaakt door Jacobus J. Vollebregt. Het werd gebouwd tussen 1876 en 1878.
De neogotische kas en de balustrade van het oxaal (= scheidingswand tussen kerk en koor) zijn ontworpen door P.J.H. Cuypers. Het sobere neogotische orgelfront, dat afwijkt van alle andere door Vollebregt gehanteerde fronttypes, is ontworpen door de architect. Het front is aangepast aan het rozetraam waarin de H. Caecilia spelend op een orgelpositief is afgebeeld. Het instrument was destijds een geschenk van de parochianen aan hun pastoor Claasen ter gelegenheid van diens 25-jarig priesterfeest. De kas, de windladen, de klaviatuur, de speel- en registermechaniek en verreweg het grootste deel van het pijpwerk verkeren nog in hun oorspronkelijke staat. Het orgel heeft 24 registers verdeeld over 2 manualen en pedaal.
Het orgel is een rijksmonument, 511287, net als de St. Urbanuskerk,

Jacobus J. Vollebregt (1834-1904) was een Nederlands orgelbouwer. Vader Johannes en zoon Jacobus Vollebregt hadden hun werkplaats in ’s-Hertogenbosch. Samen hebben ze 37 nieuwe orgels vervaardigd. Het eerste Vollebregt-orgel van vader Johannes Vollebregt stamt uit 1846. Daarna zijn een groot aantal orgels gebouwd, onder meer in ’s-Hertogenbosch (St. Cathrien), Bruegel (St. Genoveva), St. Anthonis (St. Anthonius), Zevenbergen (H. Bartholomeus, verwoest in WO II), St. Agatha (Klooster paters Kruisheren, thans in Sleen, Herv. Kerk), Kaatsheuvel (St. Jan), Besoyen (Ned. Herv. Kerk) en Best (H.Odulphus).

 

Privacyverklaring Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

Lees hier de privacyverklaring van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk.

 

Bestuur van de Stichting

Het bestuur bestaat uit:  N.A.M. van Wieringen, voorzitter. J.A.C. van der Voort-van der Heijden, secretaris, A.H.J. van de Vall, penningmeester, Mw. S. Brussee-van de Vosse, J. den Blanken, P. de Graaff.
Het e-mail adres van de stichting is
stgvollebregt@gmail.com.

 

Verslagen van de Stichting

Klik hier voor het verslag Concerten 2020
Klik hier voor het verslag Concerten 2019
Klik hier voor het verslag Concerten 2018
Klik hier voor het verslag Concerten 2017
Klik hier voor het verslag Concerten 2016
Klik hier voor het verslag Concerten 2015
Klik hier voor het verslag Concerten 2014
 

Onze sponsors

Bakkerij Hans Out

Plus Supermarkt Ouder-Amstel

Rabobank Amstel en Vecht

Keurslagerij Wim Stronkhorst