Fiscaal aftrekbaar schenken

 

Uw kerkbijdrage verhogen en toch besparen?

Dat kan door uw bijdrage vast te leggen in een schenkingsovereenkomst.
Door deze schenkingsovereenkomst wordt uw gift.


Om uw gift fiscaal aftrekbaar te maken zijn er slechts een paar voorwaarden:

  1. Uw gift moet zijn vastgelegd in de hierboven genoemde schenkingsovereenkomst
  2. Uw gift moet structureel van aard zijn en worden afgesloten voor een periode van minimaal voor 5 jaar
  3. Uw gift moet geschonken worden aan een zogenaamde ANBI instelling of instelling die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Alle kerken in Nederland worden aangemerkt als ANBI instelling (ANBI is Algemeen Nut Beogende Instelling).

Per 1  januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in NL van kracht.
De site voor onze parochie/PCI is:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA581

Om het u makkelijk te maken kunt u hier de schenkingsovereenkomst downloaden.

Alle gegevens van de parochie zijn al voor u ingevuld.
U hoeft alleen nog uw eigen persoonlijke gegevens en het bedrag in te vullen.
Als u het document heeft ingevult en ondertekend, stuurt u het naar de pastorie of u doet het bij de pastorie in de bus.
Het document zal dan ook door de penningmeester worden ondertekend en u ontvangt uw document getekend retour. Makkelijker kunnen we het niet maken!
Meer informatie over fiscaal aftrekbaar schenken vindt u de webpagina's van de Belastingdienst.

Het zou heel fijn zijn als u van deze gelegenheid gebruik zou willen maken.

Namens het parochiebestuur onze hartelijke dank.