Op Adem Komen meditaties september

Aanstaande woensdag beginnen we om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) weer met de wekelijkse Op Adem Komen meditaties. In september zijn de meditaties in de Amstelkerk:
 

9 september 2015             Lectio divina
16 september 2015           Zangmeditatie
23 september 2015           Ignatiaanse meditatie met nagesprek
30 september 2015           meditatie op het Latifagebed
 

Daarnaast willen wij graag de volgende cursus onder uw aandacht brengen

Lichter leven met meditatie

Een cursus van vijf middagen met meditatieve en creatieve werkvormen om te leren beter om te gaan met ‘de zwaarte van het leven’. Die zwaarte is voor iedereen anders, en kan van psychische of lichamelijke aard zijn, kan met stress of depressieve gevoelens of chronische klachten te maken hebben.. Wie heeft daar nooit last van? Wie verlangt er niet naar om lichter te leven met de lasten van het leven? Het betreft eigenlijk de schaduwkant van het leven waarmee we willen proberen beter om te gaan door daar licht op te laten schijnen en daarvoor verlichting te zoeken. Meditatie werkt ontspannend, helpt om de aandacht te sturen, je bewust te maken van pijnlijke gevoelens en ze niet te verdringen, maar in milde aandacht ze te leren aanvaarden. Zo kun je leren lichter te leven.

De cursus in ontwikkeld door Vacare, landelijk platform voor meditatief leven binnen de PKN en oriënteert zich op de christelijke traditie. Uiteraard zijn ook mensen van andere levensbeschouwelijke achtergronden welkom.

 

Begeleiding: ds. Jos de Heer en mw. Diana Berendsen

Plaats: Pastorie in de Kerkstraat 20, Ouderkerk

Data en tijd: dinsdagmiddagen van 14.00-16.00 op 22/9, 6/10, 13/10, 27/10 en 3/11.

Aanmelding via jos.de.heer@hetnet.nl. Er zal een intake-gesprek zijn om te spreken over de verwachtingen en wensen ten aanzien van de cursus.
 

Namens de werkgroep Vacare