Activiteiten

Activiteiten Jongeren

Bavodag 2015

Zaterdag 13 juni in de Bavokathedraal te Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 11 februari 2015

Bavodag 2015 - zaterdag 13 juniIeder jaar bereiden honderden jongens en meisjes in ons bisdom zich voor op het heilig vormsel. Ieder doet dat op zijn en haar eigen manier in de parochie met de pastoor, diaken, pastoraal werker of één van de vele vrijwilligers die in de parochies actief zijn.

In de voorbereiding op het vormsel zijn al die honderden jongens en meisjes uit ons bisdom uitgenodigd om één keer allemaal tegelijk bij elkaar te komen. We doen dat in de Bavo kathedraal in Haarlem, de kerk van de bisschop van ons bisdom.

Dit jaar is de Bavo-dag op zaterdag 13 juni 2015. Er is dan een spectaculair programma, waarbij je bijzondere mensen ontmoet en natuurlijk al die leeftijdsgenoten die net als jij komend jaar ook het heilig vormsel zullen ontvangen.

Geef je groep dus zo snel mogelijk op door een e-mail te sturen aan: info@bavodag.nl

 

Bedevaart naar Rome, voor jongeren en tieners ind e meivakantie

Kijk op: www.jongbisdomhaarlem.nl 

 

Speciale folder voor tieners en jongeren


 

 


 

De website voor jongern van het bisdom Haarlem! www.jongbisdomhaarlem.nl Staat ook bij de links op deze website.

 
Katholieke versie internetcursus Wa@rom Jezus?

Van de internetcursus Wa@rom Jezus? is een katholieke variant van start. gegaan. Wa@rom Jezus? is een cursus van vier weken, die ingaat op belangrijke waaromvragen als ?Waarom zie ik God niet?? en ?Waarom laat God de tsunami toe??. De protestants-christelijke versie van Wa@rom Jezus? wordt al enkele jaren met succes aangeboden door de Evangelische Omroep.

E-coaches
Wa@rom Jezus? is bedoeld als opstapje naar verdere geloofsverdieping na de WJD. Iedere deelnemer heeft contact met een eigen e-coach, die persoonlijk ingaat op vragen en opmerkingen. Aan het eind wordt er met de deelnemer gezocht naar een follow-up. Als e-coaches fungeren priesters en andere personen met pastorale ervaring.

Niet om te bekeren
De cursus is niet bedoeld om iemand ergens bij te krijgen of te bekeren, maar om mensen tegemoet te komen bij belangrijke vragen, zoals "Wie is Jezus?", "Wat heb ik aan de Bijbel?", "Wat bepaalt mijn levenskeuzen?"en "Wat is er na dit leven?", aldus WJD-projectleider Harm Ruiter. Wa@rom Jezus? is een initiatief van de Landelijke Kerngroep Wereldjongerendagen en het Katholiek Alpha Centrum en wordt gefaciliteerd door de Evangelische Omroep.