Op Adem komen

Op Adem komen; Meditatie in Ouderkerk aan de Amstel

Vanaf september 2018 tot april 2019

Meditatie kun je zien als een manier om tot rust te komen, tot verstilling. Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar verstilling en bezinning. Het voelt niet goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God, om je steeds meer verbonden te voelen met wat van blijvende waarde is.

Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn voor al wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. Het beoefenen van meditatie gebeurt al eeuwenlang, zowel binnen de christelijke traditie als binnen andere godsdiensten of wereldbeschouwingen.

Bidden en mediteren kun je uiteraard zelf in je eentje doen. De ervaring leert echter dat samen mediteren makkelijker is dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid stimulerend werkt.
Meditatie kan helpen om te onthaasten, te ontspannen en de rust in jezelf terug te vinden, zodat je de weg naar binnen gaat ontdekken en tot eenvoud, ontvankelijkheid en verdieping komt.

Er zijn diverse vormen van meditatie. Globaal gezegd zijn er vormen uit de westerse traditie en vormen uit de oosterse traditie. Er zijn vormen uit een godsdienstige of levensbeschouwelijke traditie, maar ook nieuwe vormen zoals die binnen de psychologie worden toegepast. Voor uitleg van de diverse vormen van mediteren Klik hier.

Welke vorm je ook kiest het gaat om het belang van aandacht en opmerkzaamheid in het hier en nu. Omdat dit confronterend kan zijn, is er begeleiding aanwezig.
Kom langs en ervaar het zelf. Ervaring met meditatie is niet nodig. Opgave is niet nodig.

Tijd:     Woensdagavond van 20:00 - 20:45 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Adres:  De St. Urbanuskerk, Achterdijk 1, Ouderkerk aan de Amstel (even maanden)
            De Amstelkerk, Kerkstraat 11, Ouderkerk aan de Amstel (oneven maanden)

Voor het meditatierooster seizoen 2018/2019 Klik hier.

Voor meer informatie over de actuele meditatie-avonden  Klik hier.

Namens de werkgroep Vacare
Diana Berendsen, berendsenvangelderen@hetnet.nl
Adri Burger, a.burger-degeus@planet.nl